Dataset

Nationale rekeningen 2009; Goederen en diensten investeringen

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 10-05-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

In deze publicatie staan gegevens uit de nationale rekeningen over de investeringen in goederen en diensten. De publicatie geeft een overzicht van de verdeling van de investeringen over de verschillende bedrijfs- takken en -klassen. Verder geeft het een overzicht van de goederen en diensten waarin is geïnvesteerd.

De onderwerpen kunnen in de volgende grootheden worden weergegeven:

  • Lopende prijzen, mln euro
  • Volumemutaties, %
  • Volume-index, 2000 = 100
  • Constante prijzen, prijsniveau 2000 = 100, mln euro
  • Deflatoren: % mutaties
  • Deflatoren: index 2000 = 100

Deze tabel is stopgezet. Gegevens zijn beschikbaar vanaf 1969 tot en met 2009.

Reden stopzetting: De tabellen van de Nationale rekeningen, te vinden onder macro-economie, worden opnieuw gestructureerd. De tabellen zijn in een nieuwe mappenstructuur geplaatst. Een aantal tabellen wordt in de tweede helft van 2011 herzien. Sommige tabellen gaan één op één over in een nieuwe tabel, andere worden opgesplitst, weer andere (deels) samengevoegd met andere tabellen. Doelstelling van de herstructurering is om de vindbaarheid van de cijfers te verhogen. De herstructurering valt samen met de herziening van de bedrijfsindeling die in de tabellen van de nationale rekeningen wordt gebruikt. De Nationale rekeningen zijn hiermee overgegaan van de SBI '93 naar de SBI 2008.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37536nr

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37536nr

Investeringen naar type van activa bedrijfstakken, - klassen en productgroepen.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37536nr

Investeringen naar type van activa bedrijfstakken, - klassen en productgroepen.