Dataset

Toepassing van biologische bestrijding in de glastuinbouw

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Landbouw
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De tabel bevat cijfers over het gebruik van biologische bestrijdingsmethoden in de glastuinbouw. Behalve over het aantal bedrijven dat biologische bestrijders toepast en de daarbij behorende oppervlakten, wordt in deze tabel ook informatie gegeven over de hoeveelheden biologische bestrijders, als totaal en per groep van bestrijders en per ha. Per gewas kan geselecteerd waar de bestrijders worden toegepast. Microbiologische bestrijdingsmiddelen (bacteriepreparaten) zijn niet in deze tabel opgenomen omdat zij tot de chemische bestrijdingsmiddelen (gewasbeschermingsmiddelen) worden gerekend.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers: De cijfers van 2012, 2016 en 2020 zijn definitief.

Wijzigingen per 10 januari 2023: Voor het onderwerp Ingezette biologische bestrijders is het datatype aangepast, omdat dit leidde tot ongewenste afrondingen. Aan de structuur van de tabel is verder niets gewijzigd.

Wijzigingen per 28 december 2022: Voorlopige cijfers 2020 zijn vervangen door definitieve cijfers.

Wijzigingen per 19 juli 2022: Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is een opvolger van de stopgezette tabel Toepassing van biologische bestrijding in de glastuinbouw 2012-2016, zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers over 2024 worden in december 2025 verwacht.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85218NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85218NED

Oppervlakten met bestrijders, Ingezette bio bestrijders, Jaardosering gewas, groepen bestrijders, jaardosering

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85218NED

Oppervlakten met bestrijders, Ingezette bio bestrijders, Jaardosering gewas, groepen bestrijders, jaardosering