Dataset

Dividend op gewone aandelen Nederlandse beursgenoteerde fondsen 1984-2016

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

In deze tabel vindt u cijfers over gegevens over het dividend dat wordt uitgekeerd op beursgenoteerde aandelen.

Het betreft alleen het dividend op aandelen die de houders recht geven op een evenredig deel in de zeggenschap van de onderneming. Dividend op aandelen die extra rechten hebben boven de gewone aandelen, zoals voorrang in dividendbetaling, wordt niet meegenomen. De waarde van het dividend wordt voor ondernemingen en fondsen uit verschillende sectoren weergegeven. Daarnaast wordt ook onderscheid gemaakt tussen contant dividend en keuzedividend.

Gegevens beschikbaar van 1984 tot en met augustus 2016.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie definitief. Als er zich toch wijzigingen in de verdeling van keuzedividend contant of aandelen voordoen is dit een gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 28 oktober 2016: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet van toepassing. Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 september 2016. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70266ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70266ned

Contant dividend, keuzedividend in aandelen en in contanten voor beursgenoteerde fondsen naar bedrijfstak.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70266ned

Contant dividend, keuzedividend in aandelen en in contanten voor beursgenoteerde fondsen naar bedrijfstak.