Dataset

Dienstverlening landbouw; arbeid en financiën, SBI'93, 2006 - 2008

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 05-07-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Deze tabel bevat voor de branche dienstverlening voor de akker- en tuinbouw (SBI '93 subklasse 0141.2) de volgende jaaruitkomsten: aantal banen van werkzame personen en aantal werknemers, bedrijfsresultaat, bedrijfsopbrengsten en -lasten, financieel resultaat, saldo voorzieningen en buitengewoon resultaat en onderverdelingen daarvan.

Gegevens beschikbaar van 2006 - 2008.

Status van de cijfers: Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 1 september 2011: Deze tabel gaat niet verder dan uitkomsten over het verslagjaar 2008.
Het samenstellen van de cijfers over 2009 is in vergelijking met voorgaande jaren op twee belangrijke onderdelen gewijzigd:

  • de SBI 2008 is toegepast;
  • de statistische eenheid is veranderd. Voornoemde wijzigingen zijn dusdanig ingrijpend dat de uitkomsten niet vergelijkbaar zijn met die van eerdere jaren en daarom is gestart met een nieuwe tabel vanaf 2009 (zie paragraaf 3).

Wijzigingen per 30 juni 2009: Met ingang van het verslagjaar 2007 is de vragenlijst die bedrijven in verband met het onderzoek voorgelegd krijgen iets gewijzigd. Tot en met 2006 werden loon(kosten)subsidies tot de (overige) bedrijfsopbrengsten gerekend, terwijl deze subsidies vanaf 2007 in mindering worden gebracht op de bedrijfslasten. Door de wijzigingen zijn de uitkomsten over het jaar 2007 niet helemaal vergelijkbaar met die over 2006. Het effect van de wijzigingen op de bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten is voor de meeste branches gering.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71839ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71839ned

Arbeidsgegevens, opbrengsten, lasten en resultaten. Bedrijfstakken SBI '93 dienstverlening landbouw.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71839ned

Arbeidsgegevens, opbrengsten, lasten en resultaten. Bedrijfstakken SBI '93 dienstverlening landbouw.