Dataset

Mestafzetovereenkomsten (MAO's), 2002

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Landbouw
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Cijfers over de mestafzetovereenkomsten afgesloten voor het jaar 2002. Het stelsel van Mestafzetovereenkomsten (MAO's) moet waarborgen dat op landelijk niveau niet meer mest wordt geproduceerd dan door producenten op het eigen bedrijf kan worden aangewend of bij derden kan worden afgezet. De cijfers zijn ook opgenomen in de publicatie Monitor Mineralen en Mestwetgeving. Hier wordt ingegaan op de realisatie en stand van zaken mestwetgeving, 1998-2002: o.a. stelsel van regulerende mineralenheffing en het mineralenaangiftesysteem (MINAS), stelsel van mestafzetovereenkomsten en geregistreerde dier- en mestproductierechten. De publicatie bevat een grote hoeveelheid informatie die als basis heeft gediend voor de Evaluatie van het Mestbeleid in 2002. Daarnaast is informatie verzameld over de voortgang van het mest- en ammoniakbeleid. Dit is gebeurd in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. In de Monitor mineralen en mestwetgeving worden drie soorten van informatie verzameld, te weten:

  • informatie over de milieuprestaties van landbouwbedrijven;
  • informatie over de inzet van instrumenten en inspanningen van de overheid;
  • informatie over de ontwikkeling van de kwaliteit van het milieu

Gegevens beschikbaar over het jaar: 2002. Frequentie: stopgezet.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70012ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70012ned

Aantallen overeenkomsten en hoeveelheden stikstof naar mestleverancier/afnemer, bedrijfstype, partner en provincies.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70012ned

Aantallen overeenkomsten en hoeveelheden stikstof naar mestleverancier/afnemer, bedrijfstype, partner en provincies.