Dataset

Zware metalen op landbouwgrond, 1980 - 2009

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Landbouw
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De belasting van de bodem met zware metalen is al geruime tijd een belangrijk aandachtspunt in het milieu- en landbouwbeleid. De accumulatie (ophoping) van zware metalen in de bodem die daarvan het gevolg is kan onder meer gezondheidsproblemen voor het vee opleveren. Door regelgeving die de gehalten van zware metalen in veevoer aan een maximum bindt en door het gebruik van schonere grondstoffen bij de kunstmestproductie is de belasting van de bodem in de loop der jaren sterk afgenomen. De belasting van landbouwgrond met zware metalen wordt veroorzaakt door aanvoer via veevoer, kunstmest, overige meststoffen, en neerslag (depositie). Daarnaast heeft onderzoek door het CLM (Centrum voor Landbouw en Milieu) aangetoond dat ook het gebruik van kopersulfaat in voetbaden voor melkvee een aanzienlijke bijdrage levert aan de belasting van de bodem (Boer et al. (2006)). De landelijke hoeveelheid van deze bron is niet onderzocht.

In deze tabel zijn balansen opgenomen van de zware metalen koper (Cu), zink (Zn) en cadmium (Cd) op landbouwgrond voor de jaren 1980, 1986, 1990 en 1993 t/m 2009, uitgesplitst naar diverse aan- en afvoerposten. De aanvoer (bruto belasting) omvat gegevens over dierlijke mest, kunstmest, neerslag (depositie) en overige bronnen (zoals compost, afvalwaterzuiveringsslib en bestrijdingsmiddelen). De afvoer uit landbouwgrond vindt plaats via onttrekking met gewassen. Deze is uitgesplitst naar akkerbouwgewassen, graslandgewassen en tuinbouwgewassen. Door de afvoer van de aanvoer (bruto belasting) af te trekken wordt de netto belasting berekend.

Door de beperkte hoeveelheid gegevens en de beperkte nauwkeurigheid van de gegevens zijn de cijfers sterk afgerond. De cijfers vanaf 2001 van de aanvoer van zware metalen met dierlijke mest zijn berekend volgens een nieuwe methode uit de Thema-publicatie: Emissie van zeven zware metalen op landbouwgrond, omdat van de oude methode geen gegevens meer beschikbaar zijn.

Gegevens beschikbaar: 1980 - 2009

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet per 20-11-2012.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37878

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37878

Zware metalen: bruto belasting, afvoer met gewassen, netto belasting. Koper, zink en cadmium.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37878

Zware metalen: bruto belasting, afvoer met gewassen, netto belasting. Koper, zink en cadmium.