Dataset

Sociale beschermingsuitkeringen; functies, natura of geld, toetsing

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 20-12-2022
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft een overzicht van de sociale beschermingsuitkeringen in Nederland. Sociale beschermingsuitkeringen beschermen tegen een groep risico's of voorzien in behoeftes. Hieronder vallen de uitkeringen van wettelijke sociale voorzieningen, de uitkeringen van socialezekerheidsfondsen, de uitkeringen van pensioenverzekeringen, sociale uitkeringen die rechtstreeks door werkgevers worden betaald en rechtstreekse dienstverleningen van de overheid aan gezinnen. De uitkeringen kunnen zowel in natura als in geld worden verstrekt en sommige uitkeringen kunnen onderworpen zijn aan een inkomenstoets om in aanmerking te komen.

Deze risico's en behoeftes zijn in acht functies ingedeeld volgens het European System of Integrated Social PROtection Statistics (ESSPROS). Daarnaast worden de sociale beschermingsuitkeringen weergegeven aan de hand van wel of geen inkomenstoets en of de uitkering in geld of in natura is. De uitkeringen worden toegerekend aan de periode waarin de rechten voor de transactie zijn ontstaan (transactiebasis), en niet aan de periode waarin de transactie daadwerkelijk heeft plaatsgevonden (kasbasis).

Gegevens beschikbaar vanaf: Jaarcijfers vanaf 1995

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig. De cijfers worden definitief op het moment dat cijfers over het volgende jaar aan de reeks worden toegevoegd.

Wijzigingen per 20 december 2022: Voorlopige cijfers van 2021 zijn opgenomen. In het kader van het revisiebeleid van de Nationale rekeningen zijn de jaarcijfers herzien. De cijfers voor 2020 zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De eerste jaarcijfers worden 11 maanden na afloop van het verslagjaar gepubliceerd. De eerder gepubliceerde voorlopige cijfers krijgen dan de status definitief. Informatie over het revisiebeleid van Nationale rekeningen is te vinden onder paragraaf 3 'relevante artikelen'.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85141NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85141NED

Sociale beschermingsuitkeringen, ESSPROS Functies, steun in geld of natura, inkomenstoets

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85141NED

Sociale beschermingsuitkeringen, ESSPROS Functies, steun in geld of natura, inkomenstoets