Dataset

Ruilvoet buitenlandse handel in goederen, index 2000 = 100, 1990 - 2013

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Het CBS verzamelt maandelijks gegevens over de in- en uitvoer van goederen. Deze tabel bevat indexcijfers en procentuele mutaties van de ruilvoet, de invoerprijs en de uitvoerprijs van goederen. De indexcijfers zijn op basis van 2000 = 100. De procentuele mutaties zijn ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Gegevens beschikbaar van januari 1990 tot en met april 2013.

Status van de cijfers De cijfers vanaf januari 2010 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 14 juni 2013 De cijfers over april 2013 zijn toegevoegd en de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger? Deze tabel is opgevolgd door de tabel: Ruilvoet van de buitenlandse handel in goederen, index 2010 = 100. Zie paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71728ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71728ned

Ruilvoet, invoerprijs en uitvoerprijs van goederen. Indexcijfers op basis 2000 = 100 en mutaties.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71728ned

Ruilvoet, invoerprijs en uitvoerprijs van goederen. Indexcijfers op basis 2000 = 100 en mutaties.