Dataset

Terras tekeningen (vlak)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Eindhoven (Gemeente)
Bijgewerkt 23-09-2023
Licentie Onbekende licentie
Thema
  • Bestuursrecht
Toegang Beperkt
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

De dataverzameling 'terras tekeningen (vlak)' bevat een indicatieve weergave conform het verleende terras op de laatst verleende vergunning.

Het is een schetsmatige weergave van een terras tekening met een beperkte nauwkeurigheid.

De data bevat verder de volgende attributen:

Oppervlakte: De oppervlakte is bepaald uit de laatst verleende vergunning. De ligging van het oppervlak is een indicatie van de werkelijke ligging. Het attribuut SHAPE.AREA betreft een berekend oppervlakte van het vlakobject opgenomen in m2. Het daadwerkelijk vergunde oppervlakte is terug te vinden in de aanvraag en kan afwijken van SHAPE.AREA.

Naam bronbestand: Aan de geometrie behorende bij de terrasvergunning is een bestandsnaam gekoppeld. Deze bestandsnaam geeft de locatie van de vergunningsaanvraag weer.

Vaak zal deze overeenkomen met een adres. De naam is echter niet overgenomen vanuit de basisregistratie 'Adressen en gebouwen (BAG)'.

Voor een indicatie van de bijbehorende maatvoering zie: Maatvoering terras tekeningen (lijn) — Eindhoven Open Data

LET OP: aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Het is bij het indienen van een nieuwe aanvraag namelijk niet altijd vanzelfsprekend dat hetgeen wat eerder vergund is, altijd weer opnieuw op dezelfde manier wordt vergund.

Bestemmingspagina: https://data.eindhoven.nl/explore/dataset/terrastekeningen/

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Gerelateerde bronnen

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

json

JSON Onbekende licentie

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

json

JSON Onbekende licentie

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

csv

CSV Onbekende licentie

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

geojson

JSON Onbekende licentie

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

shp

SHAPE Onbekende licentie

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.