type-icon

Dataset

Verblijfsvergunningen voor bepaalde tijd; verblijfsgrond en nationaliteit

Permanente linkGekopiëerd
Eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Licentie CC-BY (4.0)
Bijgewerkt 19-10-2020
Status Beschikbaar
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

In deze tabel staan de aantallen verleende verblijfsvergunningen voor bepaalde tijd (verblijfsvergunningen die voor de eerste keer worden verleend). De vergunningen worden onderscheiden naar de verblijfsgrond waarop de vergunningen zijn verleend en naar de nationaliteit van de betrokken personen. In de tabel zijn zowel asielvergunningen als reguliere verblijfsvergunningen opgenomen. Reguliere vergunningen worden verleend aan niet-Nederlanders die bijvoorbeeld komen om te werken, om te studeren of in verband met gezinshereniging of gezinsvorming. Ook kinderen van niet-Nederlanders die in Nederland zijn geboren en niet in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit hebben een verblijfsvergunning nodig. Vanaf 1-4-2014 worden er door de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) ook gecombineerde vergunningen voor verblijf en arbeid uitgegeven. Deze zijn vanaf het jaar 2014 opgenomen in deze tabel. Voor alle in de tabel opgenomen vergunningen geldt dat ze een geldigheidsduur hebben van 3 maanden of meer.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitieve cijfers met uitzondering van het jaar 2019. Het komt echter incidenteel voor dat cijfers later nog worden herzien, doordat nieuwe informatie beschikbaar komt. Wanneer dit het geval is, wordt deze nieuwe informatie door het CBS meegenomen.

Wijzigingen per mei 2020:
De voorlopige cijfers over het jaar 2019 zijn toegevoegd

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In mei 2021 komen de cijfers over 2020 beschikbaar.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82027NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82027NED

Verleende eerste verblijfsvergunningen asiel en regulier naar motief en naar nationaliteit

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82027NED

Verleende eerste verblijfsvergunningen asiel en regulier naar motief en naar nationaliteit