Dataset

Levend geboren kinderen; huishoudenssamenstelling, regio

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Nederlanderschap
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft informatie over het aantal levendgeborenen onder de bevolking van Nederland naar de samenstelling van het huishouden die ontstaat nadat ze geboren zijn. Hierbij wordt gekeken vanuit het pasgeboren kind (en niet, zoals bij veel andere demografische tabellen, vanuit de biologische moeder). De gegevens in de tabel kunnen verder worden uitgesplitst naar regio (landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten).

De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten. In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 23 augustus 2023: De cijfers over 2021 en 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De cijfers over 2023 worden in het derde kwartaal van 2024 toegevoegd.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82056NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82056NED

Levend geborenen naar samenstelling van het huishouden en regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82056NED

Levend geborenen naar samenstelling van het huishouden en regio