Dataset

BRO - Model Grondwaterspiegeldiepte (WDM)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Wageningen UR (Overig)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie Onbekende licentie
Thema
  • Bodem
  • Landbouw
  • Natuur en milieu
Toegang Beperkt
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Dit BRO-registratieobject, het ‘Model Grondwaterspiegeldiepte’, is landsdekkend en heeft betrekking op het niet-verharde, niet-bebouwde deel van Nederland. Het model grondwaterspiegeldiepte is gebaseerd op gemeten grondwaterspiegeldieptes en gebiedsdekkende hulpinformatie zoals hoogtemodellen van het maaiveld. Opgenomen zijn verschillende, statistisch berekende karakteristieken van de dynamiek (seizoensfluctuatie) van de grondwaterspiegeldiepte in Nederland. Het niveau van de (freatische) grondwaterspiegel is hier bedoeld ten opzichte van maaiveld en niet ten opzichte van een vast referentieniveau (meestal NAP).

We spreken over een model van de grondwaterspiegeldiepte omdat het gebiedsdekkende voorspellingen (interpolaties) betreft die met statistische methoden zijn berekend. Hiervoor zijn waargenomen grondwaterspiegeldieptes en daarmee samenhangende informatie uit verschillende gegevensbronnen gebruikt.

De belangrijkste dynamische karakteristieken zijn de gemiddeld hoogste (kleinste diepte) en gemiddeld laagste grondwaterstand (grootste diepte) en de voorjaarsgrondwaterstand (GHG, GLG en GVG). Deze data weer worden gebruikt voor een classificatie in Grondwatertrappen (Gt’s) zoals we die in Nederland kennen en in eerdere bodemkaarten waren opgenomen. De grondwatertrappen zijn nu in deze dataset opgenomen.

De nauwkeurigheid van de grondwaterspiegeldieptekarakteristieken is eveneens onderdeel van het model, in de vorm van een groot aantal (300 of meer) realisaties (trekkingen) uit de kansverdelingen van deze karakteristieken. Door realisaties (trekkingen) uit de kansverdeling op te nemen in het model hoeft de BRO gebruiker van het model grondwaterspiegeldiepte geen veronderstellingen te doen over de vorm van de kansverdeling.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

Model Grondwaterspiegeldiepte (WDM) ATOM

ATOM Onbekende licentie

https://service.pdok.nl/bzk/bro-grondwaterspiegeldiepte/atom/v1_0/index.xml

download service

Model Grondwaterspiegeldiepte (WDM) WMS

OGC:WMS Onbekende licentie

https://service.pdok.nl/bzk/bro-grondwaterspiegeldiepte/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS

BRO Grondwaterspiegeldieptemodel