Dataset

Ambulancediensten en CPA; verlies/winst, pers., cap. en prod. 2004-2012

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-06-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Zorg en gezondheid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat informatie over verlies- en winstrekening, personeel, productie en capaciteit van bedrijven met als hoofdactiviteit ambulancediensten en CPA's.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004 tot en met 2012

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers. Met uitzondering van de gegevens over 2012. Deze zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 14 april 2014:

  • Cijfers over 2012 zijn toegevoegd;
  • De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Met ingang van verslagjaar 2013 wordt de StatLinetabel ambulancediensten en centrale posten (CPA’s) stopgezet. De huidige methode is gebaseerd op institutionele gegevens over verlies- en winstrekening en personeel van bedrijven met als hoofdactiviteit ambulancediensten en CPA's. De institutionele cijfers dekken slechts een deel van de totale omzet en zijn dan ook niet representatief voor de volledige ambulancezorg en CPA-activiteiten. Door het gebruik van functionele gegevens uit andere bronnen (NZa- en CVZ-cijfers), worden de ambulancezorg en CPA-activiteiten wel volledig in kaart gebracht. De uitkomsten van de functionele statistiek zijn opgenomen in de Zorgrekeningen (voor cijfers hierover zie de link in paragraaf 3).

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71345ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71345ned

Gegevens over exploitatie, personeel, capaciteit en productie van ambulancediensten en de Centrale Posten Ambulancevervoer (CPA’s)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71345ned

Gegevens over exploitatie, personeel, capaciteit en productie van ambulancediensten en de Centrale Posten Ambulancevervoer (CPA’s)