Dataset

Zorgverzekeringswet; wanbetalers overige kenmerken, 2006-2009

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Zorg en gezondheid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft het aantal wanbetalers in het kader van de Zorgverzekeringswet met een bestuursrechterlijke premie op 31 december van de jaren 2006-2009, naar de kenmerken plaats in huishouden, inschrijving in hoger onderwijs (HBO of WO) en uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid, bijstand, werkloosheid of IOAZ/IOAW. Het aantal wanbetalers per ultimo 2010 is niet vergelijkbaar met de aantallen wanbetalers zoals gepubliceerd over de jaren 2006-2009 door het verschil in gehanteerde definities en de wijziging in de methode van aanlevering van de gegevens.

Gegevens beschikbaar van 2006-2009

Status van de cijfers: Het betreft definitieve cijfers.

Wijzigingen per 26 april 2012: De cijfers voor 2009 zijn gecorrigeerd en de tabel is stopgezet. Bij de bepaling van het aantal wanbetalers per ultimo 2009 zijn de leeftijden van de betrokkenen abusievelijk niet berekend per 31 december maar per 30 september van het desbetreffende verslagjaar. Hierdoor is een deel van de mensen bij een verkeerde leeftijdscategorie ingedeeld. Het verschil in het aantal wanbetalers is het grootst bij de laagste leeftijdscategorie (18 tot 20 jaar), omdat de uitstroom naar de naasthogere leeftijdscategorie in dit geval niet wordt gecompenseerd door instroom uit een lagere klasse.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Gegevens over wanbetalers vanaf 2010 zijn te vinden via de link naar de map 'wanbetalers zorgverzekering' in paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81081ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81081ned

Wanbetalers zorgverzekering Huishoudenspositie, hoger onderwijs, uitkering

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81081ned

Wanbetalers zorgverzekering Huishoudenspositie, hoger onderwijs, uitkering