Dataset

Medisch Specialistische Zorg; patiënten, diagnose, zorgkenmerken, 2008-2011

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-06-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Zorg en gezondheid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel toont het aantal patiënten binnen een instelling die woonachtig zijn in Nederland en die de soorten medisch specialistische somatische zorg ontvingen die beschreven zijn in het basispakket van de zorgverzekering. De tabel is gebaseerd op de door instellingen geregistreerde Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s) van de uitgevoerde initiële- en vervolg-behandeltrajecten. De zorg vindt plaats in ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) of een overige (categorale) instelling (zie definities) en wordt uitgevoerd door of onder toezicht van een medisch specialist die werkzaam is binnen een van de zesentwintig specialismen die DBC’s registreren en hoofdbehandelaar is voor de betreffende DBC. De tabel toont zowel het aantal patiënten binnen instellingen met een of meer gesloten DBC’s in het verslagjaar, als het aantal patiënten met een of meer lopende DBC’s (gesloten en/of geopend in het verslagjaar). De cijfers worden uitgesplitst naar diagnose, leeftijd, geslacht, type instelling en behandelsetting.

Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2011

Status van de cijfers: De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 10 november 2017: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet en wordt in 2018 opgevolgd door een nieuwe tabel op persoonsniveau.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82224NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82224NED

Patiënten binnen een instelling met minimaal één gesloten of lopende DBC; naar diagnose, leeftijd, geslacht, type instelling en behandelsetting.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82224NED

Patiënten binnen een instelling met minimaal één gesloten of lopende DBC; naar diagnose, leeftijd, geslacht, type instelling en behandelsetting.