Dataset

Bedrijven met innovaties; kerncijfers

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 19-05-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Onderwijs en wetenschap
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft een overzicht van het aantal Nederlandse bedrijven dat technologische innovatieprojecten uitvoert (al dan niet succesvol) of deze heeft afgerond. Deze bedrijven worden technologische innovatoren genoemd. Bij de technologische innovatoren met reeds afgeronde innovaties wordt onderscheid gemaakt tussen bedrijven met productinnovaties en bedrijven met procesinnovaties. Verder geeft de tabel ook informatie over het aantal bedrijven dat bij het ontwikkelen van technologische innovaties heeft samengewerkt met één of meer partners.

Het gaat in deze tabel alleen om technologische innovaties. Niet-technologische innovaties blijven buiten beschouwing. De definitie van een technologische innovatie is echter aan verandering onderhevig en niet voor alle verslagperiodes hetzelfde. Tot en met verslagperiode 2014-2016 werden organisatorische innovaties en marketinginnovaties apart uitgevraagd en werden vervolgens als niet-technologisch geclassificeerd. Met ingang van verslagperiode 2016-2018 vallen deze innovaties onder de procesinnovaties en worden daarmee als technologisch geclassificeerd.

De gegevens zijn de resultaten van een tweejaarlijkse innovatie-enquête. Elke enquête omvat drie jaren, bijvoorbeeld 2016 tot en met 2018 (dit is de verslagperiode). Het laatste jaar in een enquête is daarbij gelijk aan het eerste jaar in de volgende enquête. Dat betekent dat de periodes gedeeltelijk overlappen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994-1996

Status van de cijfers: Alle cijfers tot en met 2018-2020 zijn definitief.

Wijzigingen per 4 juli 2022: De definitieve cijfers over 2018-2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Medio 2024 worden de cijfers over 2020-2022 gepubliceerd.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80066ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80066ned

Innovatoren, innovatoren met afgeronde innovaties, samenwerkende innovaties

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80066ned

Innovatoren, innovatoren met afgeronde innovaties, samenwerkende innovaties