Dataset

Dienstverlening; arbeids- en financiële gegevens, SBI'93, 2006 - 2008

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 11-04-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
 • Beschrijving
 • Webservice (2)
 • Relaties
 • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat voor de bedrijfstak dienstverlening de volgende
uitkomsten: aantallen banen van werkzame personen en aantal werknemers,
bedrijfsresultaat, bedrijfsopbrengsten en -lasten en financieel resultaat.
In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar een aantal branches
volgens de Standaard Bedrijfsindeling 1993 (SBI'93) van het CBS.

Gegevens beschikbaar van 2006 - 2008.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 1 september 2011:
Deze tabel gaat niet verder dan uitkomsten over het verslagjaar 2008.
Het samenstellen van de cijfers over 2009 is in vergelijking met
voorgaande jaren op twee belangrijke onderdelen gewijzigd:

 • de SBI 2008 is toegepast;
 • de statistische eenheid is veranderd.
  Voornoemde wijzigingen zijn dusdanig ingrijpend dat de uitkomsten niet
  vergelijkbaar zijn met die van eerdere jaren en daarom is gestart met een
  nieuwe tabel vanaf 2009 (zie paragraaf 3).

Wijzigingen per 11 maart 2010:
Om inzicht te geven in de ontwikkeling ten opzichte van 2005 is de
kernvariabele omzet voor 2005 zo goed als mogelijk vergelijkbaar gemaakt
met de omzet van 2006 (gecorrigeerd voor de methodebreuk). Een verwijzing
naar de tabel met deze gegevens van een groot aantal
bedrijfstakken/branches treft u aan in paragraaf 3.

Wijzigingen per 1 juli 2009:
Met ingang van het verslagjaar 2007 is de vragenlijst die bedrijven in
verband met het onderzoek voorgelegd krijgen iets gewijzigd. Tot en met
2006 werden loon(kosten)subsidies tot de (overige) bedrijfsopbrengsten
gerekend, terwijl deze subsidies vanaf 2007 in mindering worden gebracht op
de bedrijfslasten. Door de wijzigingen zijn de uitkomsten over het jaar
2007 niet helemaal vergelijkbaar met die over 2006. Het effect van de
wijzigingen op de bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten is voor de meeste
branches gering.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71846ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71846ned

Arbeidsgegevens, opbrengsten, lasten en resultaten Bedrijfstakken SBI '93 in de dienstverlening.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71846ned

Arbeidsgegevens, opbrengsten, lasten en resultaten Bedrijfstakken SBI '93 in de dienstverlening.