Dataset

Beveiligings- en opsporingsbedrijven

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
  • Criminaliteit
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Het CBS verzamelt sinds het statistiekjaar 1987 gegevens over beveiligings- bedrijven. Vanaf 1994 worden integraal die ondernemingen waargenomen waar 5 of meer personen (vanaf grootteklasse 3) werkzaam zijn. Het zijn onder- nemingen die als hoofdactiviteit hebben het voor derden verrichten van beveiligingsactiviteiten. Tot deze ondernemingen behoren onder meer bewakingsdiensten, alarmcentrales, meldkamers, recherchebureaus, geld- en waardetransporten en beveiligingsadviesbureaus. Namen, adressen en relevante kenmerken, zoals bijvoorbeeld de SBI-typering van in beginsel alle ondernemingen in Nederland zijn geregistreerd in het Algemeen Bedrijfsregister (ABR) van het CBS. De genoemde SBI-typering is een classificatie van economische activiteiten, waarvoor iedere onderneming kan worden ingedeeld naar de aard van de economische activiteit die zij uitoefent. Ondernemingen met meer activiteiten zijn ingedeeld naar de voornaamste activiteit, met als criterium de toegevoegde waarde.

Gegevens van 1997 - 2001 Frequentie: stopgezet

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37452

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37452

Aantal ondernemingen en werkzame personen, resultatenrekening, omzet, investering vaste activa en bedrijfsactiviteiten naar bedrijfsgrootte.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37452

Aantal ondernemingen en werkzame personen, resultatenrekening, omzet, investering vaste activa en bedrijfsactiviteiten naar bedrijfsgrootte.