Dataset

Beveiligings- en opsporingsbedrijven

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 01-05-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Het CBS verzamelt sinds het statistiekjaar 1987 gegevens over beveiligings- bedrijven. Vanaf 1994 worden integraal die ondernemingen waargenomen waar 5 of meer personen (vanaf grootteklasse 3) werkzaam zijn. Het zijn onder- nemingen die als hoofdactiviteit hebben het voor derden verrichten van beveiligingsactiviteiten. Tot deze ondernemingen behoren onder meer bewakingsdiensten, alarmcentrales, meldkamers, recherchebureaus, geld- en waardetransporten en beveiligingsadviesbureaus. Namen, adressen en relevante kenmerken, zoals bijvoorbeeld de SBI-typering van in beginsel alle ondernemingen in Nederland zijn geregistreerd in het Algemeen Bedrijfsregister (ABR) van het CBS. De genoemde SBI-typering is een classificatie van economische activiteiten, waarvoor iedere onderneming kan worden ingedeeld naar de aard van de economische activiteit die zij uitoefent. Ondernemingen met meer activiteiten zijn ingedeeld naar de voornaamste activiteit, met als criterium de toegevoegde waarde.

Gegevens van 1997 - 2001 Frequentie: stopgezet

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37452

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37452

Aantal ondernemingen en werkzame personen, resultatenrekening, omzet, investering vaste activa en bedrijfsactiviteiten naar bedrijfsgrootte.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37452

Aantal ondernemingen en werkzame personen, resultatenrekening, omzet, investering vaste activa en bedrijfsactiviteiten naar bedrijfsgrootte.