Dataset

Schadeverzekeraars; rendement op beleggingen 2000-2015

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

In deze tabel is het rendement op de beleggingen van schadeverzekeraars opgenomen, uitgesplitst naar soort belegging. Schadeverzekeraars vergoeden door verzekerden geleden schade in ruil voor een jaarlijkse premie. Schadeverzekeraars vallen onder de richtlijnen van de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf (WTV 1993). De invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 zorgde voor een uitbreiding van de branche Ongevallen en Ziekte met de voormalige ziekenfondsen. De door de zorgverzekeraars uitgevoerde basisverzekering wordt gezien als een sociale verzekering. De basisverzekering wordt daarom uit de schadeverzekeringen gehaald. De bron voor deze statistiek is de toezichtrapportage van verzekeraars aan De Nederlandsche Bank. Deze rapportage is met ingang van 2007 aanzienlijk veranderd. In deze tabel is het gemiddeld belegd bedrag bepaald als het gemiddelde van begin- en eindbalanswaarde met ingang van 2007. Voordien stond dit gegeven in de bron. De verschillen tussen de cijfers van 2006 en 2007 hebben voor een deel het karakter van een reeksbreuk.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2015

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 december 2017: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. In het kader van de strategische samenwerking tussen het CBS en DNB is een nieuwe taakverdeling afgesproken. Verzekeraars en Pensioenfondsen vallen daarbij expliciet onder het werkgebied van DNB. De publicatie van tabellen door het CBS met betrekking tot Verzekeraars en Pensioenfondsen wordt daarom stopgezet. Meer informatie is te vinden via de link in paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71280ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71280ned

Gemiddeld belegd bedrag, netto directe opbrengsten en rendement, naar type belegging.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71280ned

Gemiddeld belegd bedrag, netto directe opbrengsten en rendement, naar type belegging.