type-icon

Dataset

Levensverzekeraars; resultatenrekening en balans 1975-2015

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 21-02-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

In deze tabel zijn de bedrijfseconomische balans (bezittingen en schulden) en resultatenrekening (lasten en baten) van de levensverzekeraars opgenomen.
Tot de levensverzekeraars worden in deze tabel ook de spaarkassen gerekend.

Levensverzekeraars vallen onder wettelijk toezicht. Van 1922 tot 1993 was dit toezicht geregeld in de Wet op Levensverzekeringbedrijf (WOL), van 1993 tot 2007 in de Wet Toezicht Verzekeringbedrijf (WTV). Sinds 2007 geldt de Wet Financieel Toezicht (WFT).
Het toezicht werd achtereenvolgens uitgeoefend door de Verzekeringskamer (VK), de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) en De Nederlandsche Bank (DNB).
Wijziging van wetten en toezichthouders leidt tot wijzigingen in de rapportage aan de toezichthouders. In 1984, 1995 en 2007 zijn de wijzigingen zo groot, dat dit tot een breuk in de cijfers leidt.

Gegevens beschikbaar van 1975 tot en met 2015

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 december 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
In het kader van de strategische samenwerking tussen het CBS en DNB is een nieuwe taakverdeling afgesproken. Verzekeraars en Pensioenfondsen vallen daarbij expliciet onder het werkgebied van DNB. De publicatie van tabellen door het CBS met betrekking tot Verzekeraars en Pensioenfondsen wordt daarom stopgezet. Meer informatie is te vinden via de link in paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7121shfo

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7121shfo

Balans (bezittingen en schulden) en resultatenrekening (baten en lasten).

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7121shfo

Balans (bezittingen en schulden) en resultatenrekening (baten en lasten).