Dataset

Locaties Geluidssensoren

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Eindhoven (Gemeente)
Bijgewerkt 01-07-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Natuur en milieu
  • Verkeer
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Locaties van geluidmeetstations langs Rijkswegen (n=5), Spoorwegen (n=2), Evenemententerreinen (Stadhuisplein en Strijp S) en horecagebieden, en Stratumseind in het kader van de Livinglabs (die laatste zijn op dit moment inactief)).

Het betreft hier permanente geluidmeetstations. De geluidniveaus worden continu vastgelegd en zijn direct, danwel in een later stadium, opvraagbaar via

Metingen zijn over het algemeen beschikbaar als leaq (dB(A)), harmonica_index_composite, en lceq (dB(C)). Voor de punten gelegen nabij Stratumseind, zijn enkel gegevens uit het verleden in leaq, en lceq beschikbaar. Betreffende data is testdata en kan mogelijk afwijken van de werkelijke data.

De data zijn ook per punt op te halen bij Munisense door middel van een API.

Het betreffen dataverzamelingen over afgelopen dag, afgelopen week, afgelopen maand, afgelopen jaar en afgelopen drie jaar. De data wordt ververst met een frequentie die een stap hoger is dan het bereik van de dataset, dus afgelopen dag wordt ieder uur ververst, afgelopen week iedere dag etcetera.

Alle mogelijke URLs om de betreffende data te benaderen zijn als volgt:

Eindhoven Algemeen: https://opendata.munisense.net/api/v2/eindhoven2-geluid/soundmeasurementpoints/#

Stratumseind: https://opendata.munisense.net/api/v2/stratumseind/soundmeasurementpoints/#

Dagelijkse gegevens

<locatieID>/<formaatmeting>/query/presets/last_day

Op dit moment inactief.

Wekelijkse gegevens

<locatieID>/<formaatmeting>/query/presets/last_week

Op dit moment inactief.

Maandelijkse gegevens

<locatieID>/<formaatmeting>/query/presets/last_month

Op dit moment inactief.

Jaarlijkse gegevens

<locatieID>/<formaatmeting>/query/presets/last_year

<locatieID>/<soortmeting>/query/presets/last_year

Drie jaarlijkse gegevens

<locatieID>/<formaatmeting>/query/presets/last_three_years

<locatieID>/<soortmeting>/query/presets/last_three_years

Voor gegevens van de sensor met ID 466 (nabij Rondweg Boutenslaan) in het lceq formaat met betrekking tot de afgelopen drie jaar, gebruik je bijvoorbeeld de volgende link: https://opendata.munisense.net/api/v2/eindhoven2-geluid/soundmeasurementpoints/466/lceq/query/presets/last_three_years

Voor meer documentatie: https://opendata.munisense.net/documentation.

Hulp nodig bij het op halen van de data? Mail data@eindhoven.nl.

Bestemmingspagina: https://data.eindhoven.nl/explore/dataset/locaties-geluidssensoren/

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Gerelateerde bronnen

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

json

JSON Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

json

JSON Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

csv

CSV Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

geojson

JSON Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

shp

SHAPE Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.