Dataset

Bouwsom van nieuwe opdrachten ontvangen door architecten; 2007 - 2012

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 19-05-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Bouwen en verbouwen
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling per kwartaal van de waarde van door architecten ontvangen nieuwe opdrachten in de burgerlijke en utiliteitsbouw. De gegevens zijn onder te verdelen naar nieuwe opdrachten voor woningen en utiliteitsbouw (kantoren, fabrieken, ziekenhuizen e.d.) Voor beide categorieën van gebouwen geldt dat onderscheid gemaakt kan worden naar nieuwbouw en niet nieuwbouw (renovatie en dergelijke).

De uitkomsten zijn uitgedrukt in indexcijfers met als basis het jaar 2007. Ook is de ontwikkeling ten opzichte van dezelfde periode van het jaar ervoor aangegeven.

Tot de populatie van onderzochte architecten behoren bedrijven die hun hoofdactiviteit hebben in het uitoefenen van architectenactiviteiten (volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008): SBI 7111).

Gegevens beschikbaar vanaf: Het eerste kwartaal 2007 tot en met het vierde kwartaal 2012.

Status van de cijfers: De cijfers over het derde en vierde kwartaal en het jaar 2012 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 12 juli 2013: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel wordt opgevolgd door 'Bouwsom van nieuwe opdrachten ontvangen door architecten; index 2010 = 100'. Zie ook paragraaf 3. Het statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel heeft namelijk met ingang van de publicatiedatum van de eerste verslagperiode van 2013 een belangrijke wijziging ondergaan: In 2013 is overgestapt van referentiejaar 2007 naar 2010 (2010 = 100).

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80005ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80005ned

Indexcijfers en ontwikkeling uitgesplitst naar woningen en utiliteitsgebouwen, nieuwbouw en niet nieuwbouw.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80005ned

Indexcijfers en ontwikkeling uitgesplitst naar woningen en utiliteitsgebouwen, nieuwbouw en niet nieuwbouw.