Dataset

Huishoudens; thuiswonende kinderen, leeftijd referentiepersoon, 1971-1994

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Nederlanderschap
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over particuliere huishoudens in Nederland naar samenstelling van het huishouden, leeftijd van de referentiepersoon en kindertal op 1 januari. De in deze tabel gepresenteerde cijfers zijn tot stand gekomen door de resultaten van eerdere CBS-onderzoeken in de tijd vergelijkbaar te maken. Daardoor wijken deze cijfers af van andere door het CBS gepubliceerde cijfers over huishoudens.

Gegevens beschikbaar vanaf 1971 tot en met 1994.

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 19 februari 2019: De onderliggende coderingen en benamingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'Aantal thuiswonende kinderen' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen en -namen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet van toepassing, dit is een eenmalige tabel.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82984NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82984NED

Huishoudens naar samenstelling, thuiswonende kinderen en leeftijd van de referentiepersoon, 1 januari

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82984NED

Huishoudens naar samenstelling, thuiswonende kinderen en leeftijd van de referentiepersoon, 1 januari