Dataset

Kerncijfers van de bevolkingsprognose, 2008-2050

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-06-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Nederlanderschap
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over: De bevolkingsomvang Drie leeftijdsgroepen 0 tot 20 jaar, 20 tot 65 jaar en 65 jaar en ouder De demografische druk Het aantal levendgeborenen Het totaal vruchtbaarheidscijfer Het aantal overledenen De levensverwachting bij geboorte van mannen en vrouwen De immigratie, emigratie en het migratiesaldo

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008 Frequentie: stopgzet per 17 december 2010

Status van de cijfers Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 9 oktober 2009 De tabel is aangevuld met de prognose intervallen. Wijzigingen per 18 december 2008 De prognose is bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2008 tot 2050. Wegens langere doorloop van werkzaamheden uit 2008 en tijdelijk verminderde capaciteit zullen de cijfers van de prognose intervallen in deze tabel, niet zoals eerder hier gemeld in de 1e helft van 2009 maar, in de loop van de 2e helft 2009 worden aangevuld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In december 2010 komt de nieuwe bevolkingsprognose uit.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71867ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71867ned

Kerncijfers bevolkingsomvang,druk,overledenen levensverwachting migratie Prognose intervallen 95% en 67% (onder - en bovengrens)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71867ned

Kerncijfers bevolkingsomvang,druk,overledenen levensverwachting migratie Prognose intervallen 95% en 67% (onder - en bovengrens)