type-icon

Dataset

Kerncijfers van de bevolkingsprognose, 2008-2050

Permanente linkGekopiëerd
Eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Licentie CC-BY (4.0)
Bijgewerkt 24-01-2021
Status Beschikbaar
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over:
De bevolkingsomvang
Drie leeftijdsgroepen 0 tot 20 jaar, 20 tot 65 jaar en 65
jaar en ouder
De demografische druk
Het aantal levendgeborenen
Het totaal vruchtbaarheidscijfer
Het aantal overledenen
De levensverwachting bij geboorte van mannen en vrouwen
De immigratie, emigratie en het migratiesaldo

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008
Frequentie: stopgzet per 17 december 2010

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende
prognosecijfers.

Wijzigingen per 9 oktober 2009
De tabel is aangevuld met de prognose intervallen.
Wijzigingen per 18 december 2008
De prognose is bijgesteld op basis van de meest recente inzichten,
de prognoseperiode loopt nu van 2008 tot 2050.
Wegens langere doorloop van werkzaamheden uit 2008 en tijdelijk
verminderde capaciteit zullen de cijfers van de prognose intervallen
in deze tabel, niet zoals eerder hier gemeld in de 1e helft van 2009
maar, in de loop van de 2e helft 2009 worden aangevuld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2010 komt de nieuwe bevolkingsprognose uit.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71867ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71867ned

Kerncijfers bevolkingsomvang,druk,overledenen levensverwachting migratie Prognose intervallen 95% en 67% (onder - en bovengrens)

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71867ned

Kerncijfers bevolkingsomvang,druk,overledenen levensverwachting migratie Prognose intervallen 95% en 67% (onder - en bovengrens)