type-icon

Dataset

Overledenen naar medische beslissing rond levenseinde en doodsoorzaak, 2005

Permanente linkGekopiëerd
Eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Licentie CC-BY (4.0)
Bijgewerkt 27-09-2020
Status Beschikbaar
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Het Sterfgevallenonderzoek geeft informatie over medische beslissingen die de behandelend arts rond het levenseinde heeft genomen. Voor het onderzoek is een steekproef getrokken uit de doodsoorzaakverklaringen van mensen die in de maanden augustus t/m november van het onderzoeksjaar zijn overleden en die op het moment van overlijden tot de bevolking van Nederland behoorden. De steekproefgegevens zijn omgerekend naar jaarcijfers.

Deze tabel betreft de overledenen naar medische beslissing rond het levenseinde per doodsoorzaak en leeftijd.

Gegevens beschikbaar over 2005 (gehele kalenderjaar)

Status van de cijfers
Het betreft definitieve cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Dit is een eenmalige tabel. Het Sterfgevallenonderzoek wordt vijfjaarlijks uitgevoerd.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71439NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71439NED

Overledenen naar medische beslissing rond het levenseinde per leeftijd en doodsoorzaak uit het sterfgevallenonderzoek van 2005

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71439NED

Overledenen naar medische beslissing rond het levenseinde per leeftijd en doodsoorzaak uit het sterfgevallenonderzoek van 2005