Dataset

Geboorte; herkomstgroepering kind en leeftijd moeder (op 31-12) 1995-2014

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Nederlanderschap
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over levendgeborenen naar herkomstgroepering van het kind en leeftijd van de moeder. Het betreft geboorte onder de bevolking van Nederland.

In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:

  • Herkomstgroepering van het kind;
  • Leeftijd van de moeder.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2014.

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 30 juni 2016: De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37380bev

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37380bev

Levendgeborenen naar herkomstgroepering van het kind, leeftijd van de moeder en of één of beide ouders in het buitenland geboren zijn

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37380bev

Levendgeborenen naar herkomstgroepering van het kind, leeftijd van de moeder en of één of beide ouders in het buitenland geboren zijn