Dataset

Innovatie bij bedrijven; 1998-2000

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Onderwijs en wetenschap
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Het CBS houdt om de twee jaar een Innovatie-enquête. Hiermee wordt een beeld verkregen van de stand van zaken wat betreft innovatie bij Nederlandse bedrijven. Het onderzoek omvat een grote diversiteit aan aspecten van het begrip innovatie. Eén enquête omvat drie verslagjaren (dit is de verslagperiode). Het laatste jaar in de ene enquête is daarbij hetzelfde als het eerste jaar in de volgende. Omdat in iedere nieuwe Innovatie-enquête weer nieuwe onderwerpen worden opgenomen, worden de resultaten per enquête in een afzonderlijke tabel weergegeven. Dèze tabel bevat alle resultaten van de Innovatie-enquête voor de verslagperiode 1998-2000.

De eerste Innovatie-enquête vond plaats over de verslagperiode 1994-1996. Vanaf deze eerste verslagperiode tot en met verslagperiode 2000-2002 is de enquête gehouden bij in Nederland gevestigde bedrijven met 10 of meer werknemers. In de verslagperiodes 1996-1998 en 1998-2000 zijn ook bedrijven met 1 tot 10 werknemers geënquêteerd. Vanaf de verslagperiode 2002-2004 betreft de populatie alle bedrijven in Nederland met 10 of meer werkzame personen. Het belangrijkste verschil tussen werknemers en werkzame personen is dat werknemers alleen de personen betreft die op de loonlijst van een bedrijf voorkomen, terwijl tot de werkzame personen ook de de eigenaren en meewerkende gezinsleden die niet op de loonlijst voorkomen worden gerekend. Zie voor de exacte definities de link naar Methoden/Begrippen: Methoden/Begrippen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994-1996.

Status van de cijfers: definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: geen.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70633NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70633NED

Innovatie - uitgaven, effecten innovatie, doel innovatie, knelpunten, subsidies. Naar SBI-indeling en bedrijfstakken.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70633NED

Innovatie - uitgaven, effecten innovatie, doel innovatie, knelpunten, subsidies. Naar SBI-indeling en bedrijfstakken.