Dataset

Personen met WW-uitkering; peilmoment baansituatie en WW-situatie

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 16-12-2022
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel biedt inzicht in de snelheid waarmee verschillende groepen van personen die een uitkering ontvangen op grond van de werkloosheidswet (WW-uitkering) opnieuw een baan vinden en uitstromen uit de WW. Ook andere baan- en WW-informatie is opgenomen in de tabel.

In de tabel kan de populatie verbijzonderd worden naar personen die vanuit een baan of vanuit een arbeidsongeschiktheids- of ziektewetuitkering instromen in de WW. Andere uitsplitsingen, zoals instroom van personen vanuit een uitkering op basis van de Wet Arbeid en Zorg, of instroom van zelfstandigen met herleefde WW-rechten gebaseerd op een voorliggende periode waarin de betrokkene werkzaam was als werknemer, zijn niet opgenomen. Personen die binnen een jaar opnieuw instromen in de WW tellen maar één keer mee. De instroomdatum heeft steeds betrekking op de eerste instroom in het jaar.

Elk van deze groepen instromers kan daarna uitgesplitst worden naar personen die geen baan hadden bij aanvang van de WW-uitkering of naar personen die wel een baan hadden bij aanvang van de WW-uitkering. Ook kan geselecteerd worden op specifieke leeftijdscategorieën.

Vervolgens kan voor de geselecteerde groep(en) de baan- en WW-situatie gevolgd worden via maandelijkse peilmomenten of kan de werkhervatting van instromers in de WW-regeling gevolgd worden via perioden van 6, 12 of 24 maanden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief, behalve het meest recente verslagjaar.

Wijzigingen per 16 december 2022: De cijfers over verslagjaar 2018 (peilmomenten 1 tot en met 12 maanden na start van de WW-uitkering) zijn definitief geworden. De definitieve cijfers over verslagjaar 2018 (peilmomenten 13 tot en met 24 maanden na start van de WW-uitkering) en de voorlopige cijfers over verslagjaar 2019 (peilmomenten 1 tot en met 12 maanden na start van de WW-uitkering) zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De gegevens over verslagjaar 2019 voor de peilmomenten 13 tot en met 24 maanden na start van de WW-uitkering worden eind 2023 gepubliceerd. Op dat moment worden ook de eerste gegevens over verslagjaar 2020 gepubliceerd.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82316NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82316NED

Arbeidsmarktpositie en werkhervatting van personen ingestroomd in de WW Leeftijd, peilmoment, arbeidsmarktpositie, instroomjaar

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82316NED

Arbeidsmarktpositie en werkhervatting van personen ingestroomd in de WW Leeftijd, peilmoment, arbeidsmarktpositie, instroomjaar