Dataset

Voorraad woningen; overige toevoegingen en onttrekkingen (detail), regio

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 23-01-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Huisvesting
  • Bouwen en verbouwen
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over de voorraad woningen en de mutaties daarin, zoals nieuwbouw en sloop en is een verbijzondering van de tabel Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio (zie paragraaf 3). De mutatietypen Overige toevoegingen, Overige onttrekkingen en Correcties worden nader uitgesplitst naar o.a. woningtransformaties, woningsplitsingen en administratieve aanpassingen. De gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en worden verder uitgesplitst naar landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per januari 2023: De cijfers van 2021 zijn onderdrukt. Er is een onvolledigheid in de verwerking van de registraties ontdekt. Hierdoor is er sprake van een onderschatting in het gepubliceerde aantal woningtransformaties in 2021. De exacte omvang van de onderschatting is nu nog niet bekend, op het moment dat dit wel bekend is zullen de cijfers in deze publicatie worden aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Er wordt hard aan gewerkt om de nieuwe cijfers z.s.m. toe te voegen.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84903NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84903NED

Overige toevoegingen en overige onttrekkingen en correcties Regio’s

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84903NED

Overige toevoegingen en overige onttrekkingen en correcties Regio’s