Dataset

Werkstakingen; SBI '93, 1999-2008

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Arbeidsomstandigheden
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De tabel bevat gegevens over het aantal geschillen, aantal verloren arbeidsdagen en gemiddeld aantal betrokken werknemers van werkstakingen in Nederland. De gegevens zijn uit te splitsen naar:

  • economische activiteit (SBI'93).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999

Frequentie: Stopgezet.

Reden van stopzetten: De indeling naar economische activiteit is in 2008 gewijzigd. De Standaard Bedrijfs Indeling SBI'93 is vervangen door SBI2008. Voor de Statistiek Werkstakingen is voor de periode 1999-2008 de indeling naar economische activiteit omgezet naar SBI2008. De gegevens over de uitsplitsing naar SBI2008 zijn te vinden in de StatLinetabel Werkstakingen (Zie paragraaf 3 voor de link naar deze tabel).

Status van de cijfers: definitief

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80163ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80163ned

Geschillen, verloren arbeidsdagen en betrokken werknemers economische activiteit

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80163ned

Geschillen, verloren arbeidsdagen en betrokken werknemers economische activiteit