Dataset

Leden van vakverenigingen naar diverse kenmerken

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Arbeidsomstandigheden
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De tabel bevat gegevens over het aantal leden van vakverenigingen FNV, CNV, MHP en Overige vakverenigingen. In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar:

  • geslacht;
  • leeftijdsklassen,
  • bedrijfstak (niet meer beschikbaar vanaf verslagjaar 2003);
  • grootteklasse vakverenigingen (niet meer beschikbaar vanaf verslagjaar 2005);
  • woonprovincie en buitenland (niet meer beschikbaar vanaf verslagjaar 2005);
  • jaren

Gegevens beschikbaar vanaf 1999. Op aanvraag zijn gegevens over het totaal aantal leden van vakverenigingen naar leeftijd, geslacht, woonprovincie, bedrijfstak en grootteklasse beschikbaar vanaf 1973. De indeling naar bedrijfstak is voor het jaar 1973 naar Standaard Bedrijfsindeling 1970 (SBI 1970), voor de jaren 1975 -1991 naar SBI 1974 en voor de jaren 1993-1997 naar SBI 1993.

Frequentie: Stopgezet per 1 november 2010.

Reden stopzetting: De uitsplitsing van de gegevens over het totaal aantal leden van vakverenigingen naar bedrijfstak is vanaf 2003 en die naar grootteklasse vakverenigingen, woonprovincie en buitenland vanaf 2005 niet meer beschikbaar. Vanaf 2005 is uitsluitend de uitsplising naar geslacht en leeftijd beschikbaar.

De tabel wordt voortgezet doot tabel Leden van vakverenigingen. Plaats in de themaboom: Arbeid en Sociale Zekerheid/Arbeidsmarkt/Vakbeweging en stakingen.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37183vb

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37183vb

Leden van vakverenigingen; geslacht, leeftijdsklasse, bedrijfstak, grootteklasse vakvereniging, Nederland, provincies en buitenland,

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37183vb

Leden van vakverenigingen; geslacht, leeftijdsklasse, bedrijfstak, grootteklasse vakvereniging, Nederland, provincies en buitenland,