Dataset

Omgevingsvisie 2018 - Robuust watersysteem - Beekdalen

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Drenthe (Provincie)
Bijgewerkt 05-10-2022
Licentie Publiek domein
Thema
  • Organisatie en beleid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Robuust watersysteem - Beekdalen. De provincie Drenthe streeft naar robuuste beekdalen in 2030. Robuuste beekdalen zijn bestand tegen een grotere hoeveelheid neerslagwater, die zich, als gevolg van de klimatologische veranderingen, verzamelt in de beekdalen. Hierbij wordt de afvoer niet afgewenteld op een ander gebied of verschoven naar de toekomst. Bij veel neerslag is er kans op water op het maaiveld. Bestaande functies moeten zich aanpassen aan deze gevolgen van klimaatverandering. De opgave en urgentie in de beekdalen is verschillend en daarom is er ruimte voor maatwerkoplossingen. In een gebiedsgerichte aanpak wordt in het voortraject veel aandacht geschonken aan het betrekken van grondeigenaren en andere belanghebbenden.Komt voor in Visiekaart, kaart kernkwaliteit landschap en kaart robuust en klimaatbestendig watersysteem.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://kaartportaal.drenthe.nl/portal/sharing/rest/content/items/f642184b37114d6894f76ff1aad2631b/info/thumbnail/thumbnail1651583011798.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

OGC:WMS

OGC:WMS Publiek domein

https://kaartportaal.drenthe.nl/server/services/GDB_actueel/GBI_AOV18_K1_K2B_K8_FIE_BEEKD_V/MapServer/WMSServer

Omgevingsvisie 2018 - Robuust watersysteem - Beekdalen

esri:Omgevingsvisie_2018_-_Robuust_watersysteem_-_Beekdalen

OGC:WFS Publiek domein

https://kaartportaal.drenthe.nl/server/services/GDB_actueel/GBI_AOV18_K1_K2B_K8_FIE_BEEKD_V/MapServer/WFSServer

Omgevingsvisie_2018_-Robuust_watersysteem-_Beekdalen