type-icon

Dataset

Covid-19 ziekenhuisopnames (volgens NICE registratie) per gemeente per ziekenhuisopnamedatum en meldingsdatum

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Bijgewerkt 21-02-2021
Licentie Publiek domein
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Download (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Dit bestand bevat:

  • het aantal Covid-19 ziekenhuisopnames

naar gemeente gebaseerd op gemeente van inschrijving van de patiënt, per datum van ziekenhuisopname en per datum waarop de gegevens zijn gerapporteerd aan de NICE registratie (https://www.stichting-nice.nl). De aantallen betreffen Covid-19 ziekenhuisopnames sinds de eerste melding in Nederland (27/02/2020).


Het bestand is als volgt opgebouwd:

- Een set records per datum van statistiek, met voor elke datum:

• Een record voor elke gemeente van Nederland, ook als voor de betreffende gemeente geen meldingen zijn. De aantallen zijn dan 0 (nul).
• De genoemde datum voor statistiek kan betrekking hebben op een ziekenhuisopnamedatum of de datum dat het ziekenhuis een opname heeft gemeld aan de NICE registratie. Wat de datum betekent wordt hieronder per variabele aangegeven.

Ook zijn variabelen voor diverse regionale indelingen toegevoegd. In de beschrijving van de variabelen hieronder wordt per regio beschreven hoe deze zijn bepaald.


Beschrijving van de variabelen:

Version: versienummer van de dataset.

Date_of_report: Datum en tijd waarop het databestand is aangemaakt door het RIVM.

Date_of_statistics: Datum van ziekenhuisopname (variabele Hospital_admission) of de datum waarop de melding van ziekenhuisopname is gemeld aan de NICE registratie (variabele Hospital_admission_notification).

Municipality_code: Gemeentecode. Gemeentelijke indeling op 1 januari 2020 gebaseerd op postcode van de woonplaats van de patiënt, gecodeerd volgens CBS. Zie ook: https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling%20per%20jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2020

Municipality_name: Naam van de gemeente.

Security_region_code: Veiligheidsregiocode.

Security_region_name: Naam van de veiligheidsregio. De veiligheidsregio is gebaseerd op de woonplaats van de patiënt.
Dit is de naam van de veiligheidregio’s zoals tot dusver gebruikt in diverse rapportages en verslagen van het RIVM, en kan iets afwijken van de naamgeving zoals aangegeven in de codelijst van CBS (zie link hierboven bij variabele Security_region_code). Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-crisisbeheersing/veiligheidsregios

Hospital_admission_notification: Het aantal nieuwe, bij de NICE registratie gemelde COVID-19 patiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen per meldingsdatum aan de NICE registratie [Date_of_statistics]. Het hier genoemde aantal kan dus betrekking hebben op ziekenhuisopnamedatums in het verleden.

Hospital_admission: Het aantal bij de NICE registratie gemelde COVID-19 patiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen op de betreffende datum [Date_of_statistics].


Een patiënt kan meerdere keren in een ziekenhuis worden opgenomen. In dit open databestand is één ziekenhuisopnamedatum per patiënt opgenomen. RIVM en de NICE registratie hebben de methode om in dergelijke gevallen de meest relevante opnamedatum te bepalen zoveel mogelijk gelijk getrokken, maar de aantallen kunnen iets afwijken van de gegevens zoals gepresenteerd door de NICE registratie.

Ondanks dat aan ziekenhuizen wordt gevraagd meerdere malen per dag de COVID-19 patiënten te registeren, kan de registratie van het aantal patiënten achterlopen. Dit heeft als gevolg dat de aantallen van de afgelopen dagen nog onvolledig kunnen zijn (https://www.stichting-nice.nl).

Correcties die in meldingen in het bronsysteem van de NICE registratie worden gedaan door medewerkers van ziekenhuizen kunnen ook leiden tot correcties in dit databestand. Aantallen die in het verleden door het RIVM zijn gepubliceerd kunnen in dat geval afwijken van de aantallen in dit databestand. Dit bestand bevat op het moment van aanmaken en publicatie dus altijd de meest actuele gegevens volgens het bronsysteem van de NICE registratie.

Tot 1 juni werden alleen ernstig zieke mensen getest, een groot deel van deze mensen was al, of werd kort daarna opgenomen. Hierdoor waren gedurende de eerste golf de door de GGD geregistreerde ziekenhuisopnames meer volledig. Per 1 juni kan iedereen zich laten testen en worden meer mensen in een vroeg stadium getest, hierdoor wordt de GGD niet altijd, of met vertraging, op de hoogte gebracht van een ziekenhuisopname. Daarom benoemt het RIVM sinds 6 oktober actief de geregistreerde ziekenhuisopnames van Stichting NICE en neemt het RIVM deze cijfers als leidraad omdat dit meer volledig beeld geeft dan de door de GGD gemelde ziekenhuisopnames. Klik hier (https://www.rivm.nl/nieuws/aantal-nieuw-gemelde-covid-19-besmettingen-stabiel) voor meer uitleg hierover.

Contactinformatie
Naam: RIVM/I&V/EPI
E-mail: EPI-datamanagement@rivm.nl
Website: https://data.rivm.nl:443/geonetwork/srv/api/records/4f4ad069-8f24-4fe8-b2a7-533ef27a899f/attachments/

Downloaden

COVID-19_ziekenhuisopnames.csv

Downloaden ZIP Publiek domein

COVID-19_ziekenhuisopnames.csv

COVID-19_ziekenhuisopnames.json

Downloaden ZIP Publiek domein

COVID-19_ziekenhuisopnames.json