Dataset

Voortijdig schoolverlaters naar arbeidsmarkt; werk en uitkering 2004-2008

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 13-09-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Deze tabel bevat gegevens over voortijdig schoolverlaters (jaarlijkse aanwas) vanuit het voortgezet onderwijs (vo), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) naar:

  • baankenmerken;
  • onderwijssoort;
  • herkomst;
  • geslacht;
  • leeftijd.

Let op: In deze publicatie wordt inzicht gegeven in de baankenmerken van voortijdig schoolverlaters in vergelijking tot schoolverlaters met startkwalificatie. Deze publicatie heeft daarmee niet tot doel het totaal aantal voortijdig schoolverlaters in Nederland weer te geven. Cijfers hierover zijn berekend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en worden hoger ingeschat.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004/'05 met arbeidsmarktpositie eind september 2005 en tot en met 2007/'08 met arbeidsmarktpositie eind september 2008.

Status van de cijfers Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71563ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71563ned

Voortijdig schoolverlaters; arbeidsmarkt, werk en uitkering Arbeidsmarktpositie, herkomst, onderwijssoort, leeftijd, geslacht

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71563ned

Voortijdig schoolverlaters; arbeidsmarkt, werk en uitkering Arbeidsmarktpositie, herkomst, onderwijssoort, leeftijd, geslacht