Dataset

Voortijdig schoolverlaters naar arbeidsmarkt; inkomsten per regio 2004-2008

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 23-10-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Informatie
  • Databronnen
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Deze tabel bevat gegevens over voortijdig schoolverlaters (jaarlijkse aanwas) vanuit het voortgezet onderwijs (vo), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) naar:

  • baankenmerken;
  • inkomsten;
  • onderwijssoort;
  • leeftijd;
  • regio.

Let op: In deze publicatie wordt inzicht gegeven in de baankenmerken van voortijdig schoolverlaters in vergelijking tot schoolverlaters met startkwalificatie. Deze publicatie heeft daarmee niet tot doel het totaal aantal voortijdig schoolverlaters in Nederland weer te geven. Cijfers hierover zijn berekend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en worden hoger ingeschat.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004/'05 met arbeidsmarktpositie eind september 2005 tot en met 2007/'08 met arbeidsmarktpositie eind september 2008.

Status van de cijfers Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71562ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identifiers

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71562ned

Voortijdig schoolverlaters; arbeidsmarkt en inkomsten Arbeidsmarktpositie, onderwijssoort, leeftijd en regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71562ned

Voortijdig schoolverlaters; arbeidsmarkt en inkomsten Arbeidsmarktpositie, onderwijssoort, leeftijd en regio