Dataset

Mbo; deelnemers, leerweg, opleiding, regio

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 21-05-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Onderwijs en wetenschap
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel beschrijft het aantal personen dat op 1 oktober een inschrijving heeft aan de door de overheid bekostigde instellingen voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) naar leerweg, opleiding (wel of niet zorg en welzijn), woonregio en studiejaar. Van de personen die een opleiding volgen binnen zorg en welzijn wordt aangegeven voor welke kwalificatie zij worden opgeleid. Deze tabel is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW), zie ook paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010/'11.

Status van de cijfers: De cijfers over 2010/'11 tot en met 2022/'23 zijn definitief en de cijfers over 2023/'24 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 21 mei 2024: De definitieve cijfers over 2022/'23 en de voorlopige cijfers over 2023/’24 zijn toegevoegd.

Alle lege cellen in de tabel zijn gevuld met een nul (0). Dit wijkt af van de richtlijnen beschreven in paragraaf 2. De reden is dat het niet altijd goed na te gaan is vanaf wanneer deelname aan een studie wel of niet mogelijk is. Het is daarmee ook niet goed mogelijk om te bepalen wanneer cijfers op logische gronden niet voor kunnen komen.

Vanaf 2022/'23 zijn dossiers persoonlijk begeleider zorgboerderij en werkbegeleider zorgbedrijf dierhouderij samengevoegd tot het nieuwe dossier zorgboerderij. De kwalificaties die vielen binnen deze dossiers zijn overgegaan naar het nieuwe dossier.

De kwalificaties zonder nadere differentiatie (z.n.d.) die vallen onder de volgende dossiers zijn uit de tabel verwijderd, omdat er op deze deze kwalificaties in de getoonde jaren geen inschrijvingen waren:

  • Orthopedische techniek
  • Orthopedische schoentechniek

Per 1 september 2022 is de RegioPlus-Arbeidsmarktregio Rijnstreek van naam gewijzigd: de nieuwe naam is “Rijn Gouwe”. Deze naamswijziging is in deze tabel teruggelegd in de tijd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het tweede kwartaal van 2025 komen de definitieve cijfers over 2023/’24 en de voorlopige cijfers over 2024/'25 beschikbaar.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/24103NED

Deelnemers, opleiding, regio Deelnemers, leerweg, opleiding, regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/24103NED

Deelnemers, opleiding, regio Deelnemers, leerweg, opleiding, regio