Dataset

Ingeschrevenen bij het UWV Werkbedrijf, 1988-2014 derde kwartaal

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 08-01-2022
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
Toegang Publiek
  • Informatie
  • Databronnen
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Deze tabel bevat jaar- en kwartaalgegevens over de ingeschrevenen bij het UWV Werkbedrijf (voorheen CWI), geregistreerde werklozen, de werkzame beroepsbevolking en personen die niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.

Gegevens beschikbaar vanaf 1e kwartaal 1988 tot en met derde kwartaal 2014.

Status van de cijfers Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

Wijzigingen per 9 april 2015: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 20 november 2014: De gegevens van het tweede en derde kwartaal 2014 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet. De actualisering van 20 november 2014 was de laatste actualisering van deze tabel. Met ingang van 2015 is het CBS namelijk overgestapt op de internationale definitie van werkloosheid. Deze overstap maakt onderdeel uit van de strategie om zoveel mogelijk aan te sluiten bij internationale definities en daarmee onderlinge vergelijkbaarheid mogelijk te maken en verwarring te voorkomen. De cijfers volgens de nationale definitie worden voorlopig nog voortgezet zoals ook de cijfers over geregistreerde werkloosheid zijn voortgezet toen werd overgestapt op de nationale definitie van werkloosheid. Met de overgang op de internationale definitie, worden de cijfers over de geregistreerde werkloosheid stopgezet om verwarring als gevolg van te vele definities te voorkomen. Cijfers over het aantal ingeschreven werkzoekenden bij het UWV-werkbedrijf zijn wel nog beschikbaar, zie de link in paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37256

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identifiers

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37256

Ingeschrevenen bij het UWV Werkbedrijf absoluut en in procenten

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37256

Ingeschrevenen bij het UWV Werkbedrijf absoluut en in procenten