Dataset

Baanvinders, baanwisselaars en onbenut arbeidsaanbod 2000-2006

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

In deze tabel vindt u gegevens over baanvinders, baanwisselaars en het onbenut arbeidsaanbod. De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op de Enquête beroepsbevolking (EBB). De EBB is een onderzoek dat door het CBS wordt uitgevoerd om informatie te verzamelen over de relatie tussen mens en arbeidsmarkt. Hierbij worden kenmerken van personen in verband gebracht met hun huidige dan wel toekomstige positie op de arbeidsmarkt.

In tegenstelling tot andere Statline tabellen die gegevens bevatten op basis van de EBB, is deze tabel nog niet gereviseerd. Deze revisie heeft te maken met de invoering van een nieuwe weging voor de EBB. De gegevens voor de jaren vanaf 2001 zijn hierbij herzien. Ook deze tabel zal binnenkort worden herzien waarbij tevens de cijfers over 2007 en 2008 worden toegevoegd. Totdat dit gebeurd is, betekent dit dat totalen in deze tabel kunnen afwijken van totalen in andere EBB tabellen. De cijfers in de gereviseerde tabellen zijn de juiste cijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie Gecorrigeerd per: 27 juli 2007 Reden correctie: Ten opzichte van de vorige versie is een fout hersteld. Het betreft hier het totaal over het onbenut arbeidsaanbod van het aantal mannen in het jaar 2000.

Voor de periode 2000 tot en met 2006 zijn de gegevens in deze publicatie aangepast in verband met een nieuwe onderwijsvariabele. In plaats van de SOI indeling 2003 is voor deze publicatie gebruik gemaakt van de SOI indeling 2006. Deze SOI-indeling is in de EBB bestanden teruggelegd tot en met 2000.

In tegenstelling tot eerdere publicaties zijn nu ook de onbekende waarden toegevoegd.

In de afleidingen voor de variabelen waarmee de baanvinders worden bepaald, heeft in de productie van de EBB een wijziging plaatsgevonden. Hierdoor worden een aantal missing cases, die in het verleden niet opgenomen werden, nu wel opgenomen in de tabel. In de nieuwe versie worden deze missing cases toebedeeld aan de overige baanvinders.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet en wordt voortgezet in een nieuwe tabel.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70803ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70803ned

Baanvinders, baanwisselaars en onbenut arbeidsaanbod naar geslacht en andere achtergrondkenmerken

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70803ned

Baanvinders, baanwisselaars en onbenut arbeidsaanbod naar geslacht en andere achtergrondkenmerken