type-icon

DATASET

Beroepenmobiliteit; overgang van niveau, kenmerken, 2003/'04-2011/'12

Permanente linkGekopiëerd
Eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Licentie CC-BY (4.0)
Bijgewerkt 01-08-2020
Status Beschikbaar
  • Beschrijving
  • Webservices (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De gegevens in deze tabel hebben betrekking op de beroepenmobiliteit van mensen. Er is bepaald of mensen één jaar later werkzaam zijn in een ander beroep. Het gaat hierbij om zogenaamde overgangstabellen. Dit betekent bijvoorbeeld voor deze tabel dat cijfers van het jaar 2007 gaan over de verandering in beroep van 2007 naar 2008; cijfers over 2006 gaan over de verandering in beroep van 2006 naar 2007 enzovoort. Het beroep is bepaald op basis van de Standaard Beroepenclassificatie (SBC 1992). Deze classificatie bevat een beroepencode die bestaat uit vijf cijfers. Wanneer een persoon volgens deze classificatie één jaar later werkzaam is in een ander beroep, is er sprake van beroepenmobiliteit.

Met behulp van de SBC 1992 kunnen beroepen worden ingedeeld naar niveau en richting. Beroepsniveau refereert aan het eerste cijfer van de beroepencode.
Er wordt een onderscheid gemaakt naar vijf niveaus;
- elementair
- lager
- middelbaar
- hoger
- wetenschappelijk.
Door een vergelijking te maken tussen het oude en het nieuwe beroep wordt bepaald of mensen die van beroep zijn veranderd terecht komen in een beroep van lager, gelijk of hoger niveau.

Daarnaast kunnen beroepen worden onderverdeeld in zestien beroepsrichtingen;
- algemeen
- docenten, staffuncties in onderwijs, onderwijskundig
- agrarisch
- exact
- technisch
- transport, communicatie en verkeer
- medisch en paramedisch
- economisch, administratief en commercieel
- juridisch, bestuurlijk, openbare orde en veiligheid
- taal en cultuur
- gedrag en maatschappij
- persoonlijke en sociale verzorging
- management
Hiermee is bepaald in hoeverre mensen die van beroep zijn veranderd terecht komen in een beroep van gelijke of andere richting.

De beroepenmobiliteit gaat over het beroep in de eerste werkkring van mensen. Beroepenmobiliteit heeft alleen betrekking op banen waarin minimaal 12 uur per week wordt gewerkt.

De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op de Enquête beroepsbevolking (EBB). De EBB is een onderzoek dat door het CBS wordt uitgevoerd om informatie te verzamelen over de relatie tussen mens en arbeidsmarkt.
Hierbij worden kenmerken van personen in verband gebracht met hun huidige dan wel toekomstige positie op de arbeidsmarkt.

Gegevens beschikbaar van 2003/’04 tot en met 2011/’12

Status van de cijfers
Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.
De cijfers over type scholing, kosten scholing en reden scholing van 2003 tot en met 2010 zijn definitief.
De cijfers over type scholing, kosten scholing en reden scholing van 2011 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 10-10-2016
Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Werkzaam; wisseling beroepsniveau. Zie paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80029ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80029ned

Beroepenmobiliteit beroepsniveau, beroepsrichting, kenmerken

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80029ned

Beroepenmobiliteit beroepsniveau, beroepsrichting, kenmerken

Metadata

Exporteer als RDF