Dataset

Banen van werknemers, kwartaalgemiddelden naar economische activiteit

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 30-05-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Om een statistische beschrijving van de arbeidsmarkt te kunnen geven, heeft het CBS een geïntegreerd stelsel van gegevens over arbeid ontwikkeld, de arbeidsrekeningen. De publicatie die u nu heeft geopend bevat arbeidsmarktgegevens uit deze arbeidsrekeningen. Deze gedetailleerde gegevens zijn ook te vinden in de tabellen over arbeid in de papieren publicatie Nationale rekeningen. In toelichting 9.9 van deze papieren publicatie vindt men meer informatie over de onderwerpen die betrekking hebben op arbeid.

Deze tabel is stopgezet. Gegevens zijn beschikbaar vanaf 2001 eerste kwartaal tot en met 2011 eerste kwartaal.

Reden stopzetting: De tabellen van de Nationale rekeningen, te vinden onder macro-economie, worden opnieuw gestructureerd. De tabellen zijn in een nieuwe mappenstructuur geplaatst. Een aantal tabellen wordt in de tweede helft van 2011 herzien. Sommige tabellen gaan één op één over in een nieuwe tabel, andere worden opgesplitst, weer andere (deels) samengevoegd met andere tabellen. Doelstelling van de herstructurering is om de vindbaarheid van de cijfers te verhogen. De herstructurering valt samen met de herziening van de bedrijfsindeling die in de tabellen van de nationale rekeningen wordt gebruikt. De Nationale rekeningen zijn hiermee overgegaan van de SBI '93 naar de SBI 2008.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70031kar

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70031kar

Banen van werknemers naar bedrijfstak en geslacht (oorspronkelijk en gecorrigeerd voor seizoeninvloeden).

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70031kar

Banen van werknemers naar bedrijfstak en geslacht (oorspronkelijk en gecorrigeerd voor seizoeninvloeden).