type-icon

Dataset

Werknemers; gemiddeld perc. niet-westers allochtone collega's; 1999-2005

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 20-02-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Het CBS verzamelt vanuit verschillende registraties gegevens over personen
in Nederland. Deze tabel geeft informatie over alle werknemers die op de
laatste vrijdag van september in Nederland woonden en werkten.
De tabel is onderdeel van de
Lokale Integratiekaart en wordt samengesteld in opdracht van het
ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De
gegevens worden niet alleen gegeven voor totaal Nederland, maar ook voor
gemeenten die op 1 januari van de jaren 2003, 2004 of 2005 meer dan 50
duizend inwoners hadden.

De tabel geeft aantallen werknemers uitgesplitst naar geslacht. Voor deze
werknemers geeft de tabel ook het (gemiddeld) percentage niet-westers
allochtone collega's dat voor hetzelfde bedrijf in dezelfde gemeente werkt.

De gegevens zijn uit te splitsen naar persoonskenmerken van de werknemers
en kenmerken van het bedrijf waar men werkzaam is.
Persoonskenmerken: leeftijd (aan het eind van september),
herkomstgroepering, generatie en woongemeente.
Bedrijfskenmerken: economische activiteit en het aantal werknemers van het
bedrijf per vestigingsgemeente.

Gegevens beschikbaar van 1999 tot en met 2005
Frequentie: stopgezet

Reden stopzetting:
Het project waarvoor deze tabellen werden samengesteld is stopgezet.

Status van de cijfers
Het betreft definitieve cijfers.
Omdat in de loop van de tijd aanvullende informatie beschikbaar kan komen,
worden de cijfers eens per vijf jaar vernieuwd. Dit kan dan leiden tot een
kleine aanpassing van de cijfers. Als cijfers worden aangepast, dan wordt
dat hier aangegeven.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71774ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71774ned

Gemiddeld percentage niet - westers allochtone collega’s Geslacht, leeftijd, herkomst, generatie, bedrijfskenmerken, woongemeente

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71774ned

Gemiddeld percentage niet - westers allochtone collega’s Geslacht, leeftijd, herkomst, generatie, bedrijfskenmerken, woongemeente