Dataset

Werknemers; gemiddeld perc. niet-westers allochtone collega's; 1999-2005

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-06-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Werk
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Het CBS verzamelt vanuit verschillende registraties gegevens over personen in Nederland. Deze tabel geeft informatie over alle werknemers die op de laatste vrijdag van september in Nederland woonden en werkten. De tabel is onderdeel van de Lokale Integratiekaart en wordt samengesteld in opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De gegevens worden niet alleen gegeven voor totaal Nederland, maar ook voor gemeenten die op 1 januari van de jaren 2003, 2004 of 2005 meer dan 50 duizend inwoners hadden.

De tabel geeft aantallen werknemers uitgesplitst naar geslacht. Voor deze werknemers geeft de tabel ook het (gemiddeld) percentage niet-westers allochtone collega's dat voor hetzelfde bedrijf in dezelfde gemeente werkt.

De gegevens zijn uit te splitsen naar persoonskenmerken van de werknemers en kenmerken van het bedrijf waar men werkzaam is. Persoonskenmerken: leeftijd (aan het eind van september), herkomstgroepering, generatie en woongemeente. Bedrijfskenmerken: economische activiteit en het aantal werknemers van het bedrijf per vestigingsgemeente.

Gegevens beschikbaar van 1999 tot en met 2005 Frequentie: stopgezet

Reden stopzetting: Het project waarvoor deze tabellen werden samengesteld is stopgezet.

Status van de cijfers Het betreft definitieve cijfers. Omdat in de loop van de tijd aanvullende informatie beschikbaar kan komen, worden de cijfers eens per vijf jaar vernieuwd. Dit kan dan leiden tot een kleine aanpassing van de cijfers. Als cijfers worden aangepast, dan wordt dat hier aangegeven.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71774ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71774ned

Gemiddeld percentage niet - westers allochtone collega’s Geslacht, leeftijd, herkomst, generatie, bedrijfskenmerken, woongemeente

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71774ned

Gemiddeld percentage niet - westers allochtone collega’s Geslacht, leeftijd, herkomst, generatie, bedrijfskenmerken, woongemeente