Dataset

Mobiliteit van werknemers; AZW (breed), kenmerken mobiliteit, 2010-2019

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Arbeidsomstandigheden
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over de kenmerken van mobiliteit binnen, naar en vanaf de arbeidsmarkt zorg en welzijn breed; dit is een samentelling van alle branches in de zorg en welzijn. De peildatum van de cijfers is de laatste dag van ieder kwartaal, met uitzondering van het 4e kwartaal. In het 4e kwartaal wordt de laatste vrijdag voor Kerst als peildatum genomen. Voor het bepalen van het type mobiliteit wordt de populatie in een kwartaal vergeleken met de populatie in hetzelfde kwartaal één jaar eerder. Indien de werknemer op één van beide peildata niet werkzaam was in zorg en welzijn en op het andere wel, is er sprake van mobiliteit. Hierdoor worden werknemers die niet iedere maand werken in zorg en welzijn, zoals werknemers met een flexibele arbeidsrelatie of werknemers met een nul-urencontract, vaker aangemerkt als mobiel. De cijfers zijn ingedeeld volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS en uitgesplitst naar AZW-branches en verschillende typen van mobiliteit voor zowel in- als uitstroom. De berekeningen hebben betrekking op hoofdbanen van werknemers. In deze tabel worden cijfers gepresenteerd over stromen op de arbeidsmarkt voor de branches in zorg en welzijn breed. Dit betekent dat cijfers over stromen op de arbeidsmarkt voor de branches in zorg en welzijn smal niet zijn opgenomen (voor een verwijzing naar deze cijfers zie paragraaf 3). De arbeidsmarkt voor zorg en welzijn smal houdt in dat de branche kinderopvang niet wordt meegenomen. Als gevolg hiervan hebben de cijfers over stromen op de arbeidsmarkt zorg en welzijn smal betrekking op een andere populatie dan cijfers over zorg en welzijn breed. Cijfers over verschillende populaties worden niet in dezelfde tabel gepubliceerd. De cijfers over de arbeidsmarkt in zorg en welzijn smal worden in een eigen tabel gepresenteerd. Deze tabel is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl (zie paragraaf 3).

Gegevens beschikbaar van eerste kwartaal 2010 tot en met vierde kwartaal 2019.

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn voorlopig. Zolang de cijfers voorlopig zijn kunnen er minimale verschillen optreden. Zowel instroom als uitstroom wordt onderverdeeld naar verschillende categorieën. Bij de indeling in categorieën wordt een rangorde aangehouden. Een werknemer wordt steeds maar in één categorie ingedeeld. Bij instroom wordt de volgende rangorde aangehouden: herintreders, zij-instromers en daarna overig. Bij uitstroom wordt de volgende rangorde aangehouden: uitstroom naar een baan in een overige sector buiten AZW, uitkering, zelfstandige, pensioen en overig. Voor uitstroom naar een uitkering, uitstroom naar zelfstandige en uitstroom naar pensioen geldt dat informatie met vertraging beschikbaar komt. In dat geval worden werknemers eerst ingedeeld in de op dat moment bekende categorieën. Bij een latere update worden werknemers opnieuw ingedeeld in de categorieën en worden de cijfers bijgesteld. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 27 augustus 2020: Geen, de tabel is stopgezet. De tabel is opgevolgd door tabel 'Mobiliteit van werknemers; AZW (breed), kenmerken mobiliteit, regio' (zie paragraaf 3).

Wijzigingen per 28 mei 2020: De tabel is aangevuld met cijfers over het 4e kwartaal 2019. Eerdere cijfers zijn bijgesteld als gevolg van het gebruik van nieuwe, recentere bronnen. Daarnaast is het aantal categorieën voor uitstroom uitgebreid. Toegevoegd zijn uitstroom naar zelfstandige en uitstroom naar pensioen. Tot slot is de methode verbeterd voor de berekening van de stromen. Voorheen werden banen van een werknemer met een tijdelijke stopzetting, samengevoegd tot één baan. Hierdoor kon het voorkomen dat de betreffende baan niet actief was op de peildatum, maar wel zo werd meegenomen. Vanaf nu wordt er enkel gekeken naar uitstroom naar een baan die op het peilmoment actief is en wordt de tijdelijke stopzetting van de baan niet gecompenseerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/24063NED

Arbeidsmobiliteit werknemers AZW branches, kenmerken mobiliteit

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/24063NED

Arbeidsmobiliteit werknemers AZW branches, kenmerken mobiliteit