Dataset

Leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 18-09-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Deze tabel bevat gegevens over de deelname van leerlingen in het voortgezet onderwijs (VO) naar onderwijssoort en daarbinnen naar leerweg en indicatie lwoo, leerjaar, migratieachtergrond en leeftijd.

Gegevens beschikbaar: Vanaf 2003/'04

Status van de cijfers: De cijfers over de schooljaren tot en met 2018/'19 zijn definitief en over het schooljaar 2019/'20 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 29 oktober 2020: De definitieve cijfers over het schooljaar 2018/'19 en de voorlopige cijfers over het schooljaar 2019/'20 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Een actualisatie zal volgen in de loop van 2021.

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/26022NED

Leerlingen in het voortgezet onderwijs geslacht, leeftijd, leerjaar en migratieachtergrond

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/26022NED

Leerlingen in het voortgezet onderwijs geslacht, leeftijd, leerjaar en migratieachtergrond