type-icon

Dataset

Dagtochten; gem. aant./persoon/jaar naar pers.kenmerken; 95/96-06/07

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 07-03-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze publicatie bevat gegevens over het gemiddelde aantal dagtochten dat per jaar per persoon in de Nederlandse bevolking wordt ondernomen. In de tabel zijn de gemiddelden onderverdeeld naar verschillende persoonskenmerken, namelijk geslacht en leeftijd van de dagrecreant, de samenstelling van diens huishouden, het inkomen van het huishouden, de stedelijkheid van de woongemeente van de dagrecreant en de woonregio.

Gegevens zijn beschikbaar voor 1995/'96, 2001/'02 en 2006/'07.

Status van de cijfers:
Definitief.

Wijzigingen per 17 oktober 2016:
De Verklaring van symbolen is vereenvoudigd. Dit heeft tot gevolg dat in deze tabel alle aanwezige streepjes (nihil) in de cijfervelden zijn vervangen door een nul (het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid).
De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Er komen geen nieuwe cijfers. Deze tabel is stopgezet.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70267NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70267NED

Gemiddeld aantal dagtochten per persoon jaarlijks naar Geslacht, leeftijd, huishoudsamenstelling en -inkomen, en woonprovincie

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70267NED

Gemiddeld aantal dagtochten per persoon jaarlijks naar Geslacht, leeftijd, huishoudsamenstelling en -inkomen, en woonprovincie