Dataset

Landelijke digitale openbare bibliotheek; gebruik, accounts en licenties

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 26-04-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

De tabel bevat cijfers over het gebruik, de accounts en de licenties van de landelijke digitale openbare bibliotheek. De Koninklijke Bibliotheek (KB) verzorgt deze dienstverlening voor leden van alle openbare lokale bibliotheken in Nederland en van de online Bibliotheek.

Allereerst beschrijft de tabel de mate waarin via de geregistreerde accounts gebruik is gemaakt van de verschillende digitale producten die door de landelijke digitale openbare bibliotheek worden aangeboden. In de tweede plaats is vanaf het jaar 2015 de ontwikkeling te zien van het aantal accounts bij de landelijke digitale openbare bibliotheek. Dit aantal is, behalve naar leeftijd van de gebruiker, ook gespecificeerd naar het soort lidmaatschap: enerzijds het lidmaatschap bij de lokale bibliotheek, anderzijds dat bij de digitale bibliotheek. De tabel geeft ook weer hoeveel actieve en niet-actieve accounts er zijn en hoeveel nieuwe accounts er zijn bijgekomen en hoeveel er zijn vervallen. Tenslotte geeft de tabel inzicht in de verschillende soorten licenties voor digitale producten waarover de landelijke digitale openbare bibliotheek beschikt. De meeste daarvan hebben betrekking op e-books, maar ook licenties waarmee toegang verkregen kan worden tot andere digitale producten (zoals cursussen en luisterboeken) zijn in de tabel opgenomen. Deze cijfers zijn zoveel mogelijk gespecificeerd naar doelgroep en genre.

Met ingang van 2016 is in het onderdeel ‘gebruik’ voor het eerst informatie opgenomen over cursussen. In het onderdeel ‘accounts’ is met ingang van 2016 voor het eerst onderscheid gemaakt tussen verschillende typen lidmaatschap van de digitale bibliotheek. Daarnaast zijn zowel de actieve als de niet-actieve accounts sinds 2016 uitgesplitst naar leeftijd van de gebruikers. In 2017 zijn voor het eerst cijfers opgenomen met betrekking tot nieuwe en vervallen accounts. In het onderdeel ‘licenties’ zijn in 2016 voor het eerst cijfers toegevoegd met betrekking tot de luisterboeken en de cursussen. Met ingang van 2017 zijn deze cijfers verder uitgesplitst: de licenties voor de cursussen zijn gespecificeerd naar leeftijd, de licenties voor de luisterboeken zijn uitgesplitst naar zowel leeftijd als genre. Dat laatste geldt ook voor de licenties voor de VakantieBieb.

Met ingang van 2019 is het aanbod van cursussen via de digitale bibliotheek stopgezet. Er zijn sindsdien geen cijfers meer beschikbaar over het gebruik, de accounts en de licenties met betrekking tot het cursusaanbod. Ook zijn er geen gegevens meer beschikbaar over de nieuwe en vervallen digital only lidmaatschappen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers: De cijfers van 2019 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 12 november 2020: De definitieve cijfers van 2018 zijn geplaatst.
De voorlopige cijfers van 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen de nieuwe cijfers? In november 2021 verschijnen de voorlopige cijfers over het jaar 2020 en worden de definitieve cijfers over het jaar 2019 geplaatst.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83804NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83804NED

Gebruik, accounts en licenties landelijke digitale openbare bibliotheek E-books, luisterboeken en cursussen

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83804NED

Gebruik, accounts en licenties landelijke digitale openbare bibliotheek E-books, luisterboeken en cursussen