Dataset

Rijksvaccinatieprogramma; soort vaccinatie, regio (indeling 2020)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De cijfers in deze tabel zijn afkomstig uit het landelijke vaccinatieregister Præventis van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) - Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (DVP). Deze tabel is gemaakt voor het RIVM en bevat gegevens over de deelname (vaccinatiegraad) aan het Rijksvaccinatieprogramma uit het verslagjaar 2020. De vaccinatiegraad is het percentage kinderen in een bepaald geboortecohort dat de gewenste vaccinatietoestand volgens het RVP vaccinatieschema heeft bereikt. Dit percentage wordt vastgesteld op verschillende leeftijden (zuigelingen, kleuters, schoolkinderen, adolescente meisjes) en voor verschillende vaccinaties.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006

Status van de cijfers: Definitief

Wijzigingen per 30-06-2020:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Jaarlijks in de tweede helft van juni over het voorafgaande jaar. Nieuwe cijfers worden in een nieuwe tabel gepubliceerd en niet toegevoegd aan deze tabel. De reden voor het publiceren in aparte tabellen is dat elk jaar de meest recente gemeentelijke indeling voor alle beschikbare jaren wordt gebruikt, en de structuur dus anders is.

Bestemmingspagina: https://statline.rivm.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=RIVM&tableId=50067NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/50067NED

Vaccinatiepercentage, aantal vaccinaties, populatie Soort vaccinatie, regio (gemeentelijke indeling van 2019)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/50067NED

Vaccinatiepercentage, aantal vaccinaties, populatie Soort vaccinatie, regio (gemeentelijke indeling van 2019)