Dataset

Derdelanders; verplichting tot- en aantoonbaar vertrek, nat. 2015-2021

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Immigratie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over het aantal derdelanders tegen wie een terugkeerbesluit is uitgevaardigd. Het gaat in deze tabel om derdelanders die geen recht (meer) hebben om in Nederland te verblijven en een terugkeerbesluit hebben ontvangen met de verplichting om Nederland binnen een bepaalde termijn te verlaten.

Het moment van het uitvaardigen van het terugkeerbesluit staat los van het moment dat er een aantoonbaar vertrek heeft plaatsgevonden.

Derdelanders zijn personen met een andere nationaliteit dan die van één van de lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland. Ook staatlozen worden tot de derdelanders gerekend.

De gegevens zijn samengesteld ten behoeve van Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers: De cijfers tot en met 2020 zijn definitief en de cijfers over 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per november 2022: Geen, deze tabel is stopgezet.

De cijfers worden vanaf nu gepresenteerd in de tabellen 'Derdelanders; verplichting tot vertrek' en 'Derdelanders; aantoonbaar vertrek'. Zie paragraaf 3 van deze toelichting voor de link naar deze tabellen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84613NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84613NED

Aanzeggingen tot vertrek, daadwerkelijk vertrek Nationaliteit, periode

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84613NED

Aanzeggingen tot vertrek, daadwerkelijk vertrek Nationaliteit, periode