Dataset

Gesubsidieerde rechtsbijstand; personen met toevoegingen

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 13-09-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Deze tabel bevat gegevens over personen die gebruik maken van tweedelijns-gesubsidieerde rechtsbijstand, onderscheiden naar soort toevoeging, rechtsgebied, geslacht, leeftijd en herkomst.

Van personen die zonder identificeerbare persoonsinformatie zijn geregistreerd of die niet voorkomen in de Basisregistratie Personen (BRP) ontbreken persoonsgegevens. Deze personen zijn niet meegeteld in de tabel. Dit geldt met name voor asiel, vreemdelingenrecht en ambtshalve toevoegingen.

Omdat per verslagjaar het aantal unieke rechtsbijstandsgebruikers per soort toevoeging en rechtsgebied worden gepresenteerd, telt het aantal personen per rechtsgebied op tot meer dan het totaal aantal personen en het aantal per soort toevoeging en rechtsgebied tot meer dan het totaal aantal per soort toevoeging. Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een toevoeging heeft gehad, wordt slechts 1 keer geteld in het totaal aantal personen met toevoegingen. Daarnaast wordt deze persoon voor ieder rechtsgebied waarvoor hij een toevoeging heeft gehad 1 keer geteld in het betreffende rechtsgebied. Vanaf verslagjaar 2012 wordt deze persoon bovendien per soort toevoeging 1 keer geteld en daarbinnen per rechtsgebied. Voorbeeld: een persoon die in 2012 twee reguliere toevoegingen op het terrein van het civiel recht en drie lichte adviestoevoegingen op het terrein van het bestuursrecht krijgt, wordt 1 maal geteld in Totaal, 1 maal in Totaal civiel recht, 1 maal in Totaal bestuursrecht, 1 maal in Regulier totaal, 1 maal in Licht advies totaal, 1 maal in Regulier civiel recht en 1 maal in Licht advies bestuursrecht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per november 2020: Cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers over gebruikers van gesubsidieerde rechtsbijstand verschijnen jaarlijks in het derde kwartaal.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82229NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82229NED

Personen met toevoegingen naar rechtsgebied en soort toevoeging naar geslacht, leeftijd en herkomstgroepering

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82229NED

Personen met toevoegingen naar rechtsgebied en soort toevoeging naar geslacht, leeftijd en herkomstgroepering