Dataset

Socialezekerheidsfondsen; inkomsten en uitgaven

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 31-05-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Financien
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat kasgegevens op maandbasis over de inkomsten, uitgaven en het saldo van de socialezekerheidsfondsen (SZF). De gegevens komen rechtstreeks uit de boekhoudingen van de betreffende overheidsinstanties. In deze tabel worden de bedragen op kasbasis gepresenteerd. Dit betekent dat het moment van betalen het criterium is voor de boeking. De gepresenteerde gegevens sluiten niet aan bij de publicaties over de nationale rekeningen. Met deze tabel wordt invulling gegeven aan EU-richtlijn 2011/85. Deze richtlijn maakt deel uit van zes Europese wetgevende maatregelen die bekend staan onder de naam ‘Sixpack’.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2014.

Status van de cijfers: De cijfers over oktober, november, december 2023, januari, februari, maart en april 2024 hebben de status voorlopig. De cijfers over januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus en september 2023 hebben de status nader voorlopig en de cijfers over 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022 hebben de status definitief.

Wijzigingen per 31 mei 2024: Cijfers over april 2024 zijn beschikbaar.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe maandcijfers worden één maand na afloop van een verslagmaand gepubliceerd. Bij publicatie van een nieuwe maand kunnen de voorlopige cijfers van de vorige maand worden aangepast. De cijfers van drie opeenvolgende maanden binnen een kwartaal worden aan het eind van het daaropvolgende kwartaal bijgesteld. Zes maanden na afloop van het jaar worden de cijfers definitief.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82373NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82373NED

Inkomsten, uitgaven en saldo per maand van de wettelijke sociale verzekeringsinstellingen, op kasbasis volgens EU-richtlijn 2011/85.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82373NED

Inkomsten, uitgaven en saldo per maand van de wettelijke sociale verzekeringsinstellingen, op kasbasis volgens EU-richtlijn 2011/85.