Dataset

DANK - Transportroutes over water - zee

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Deltares (Overig)
Bijgewerkt 16-04-2022
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Bodem
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

De kaart laat het internationale verkeersscheidingsstelsel voor de scheepvaart zien op het Nederlandse Continentaal Plat (NCP) als onderdeel van de functie van water in de voorziening van transport.

Het Nederlandse Continentaal Plat (NCP) behoort tot de drukst bevaren zeeën ter wereld. Nederland is als handelsnatie afhankelijk van het vervoer van goederen. Het belangrijkste deel hiervan vindt plaats via vaarwegen en over de Noordzee. De Noordzee is een belangrijke schakel in scheepsroutes en dient als verbinding tussen Europa en de andere wereldmarkten. De zee en de binnenwateren maken transport mogelijk op een grootschalige en relatieve goedkope manier. Over de Noordzee ligt een uitgebreid netwerk van internationale scheepvaartroutes en vaargeulen, het verkeersscheidingsstelsel, dat het scheepvaartverkeer in goede banen moet leiden. Oorspronkelijk bedoelt ter vergroting van de veiligheid, dient het verkeersscheidingsstelsel ook als instrument voor de ruimtelijke ordening op zee en ter bescherming van het mariene milieu. Het verkeersscheidingsstelsel zorgt ervoor dat de schepen een optimale, veilige afstand kunnen bewaren tot elkaar, tot olie- en gasplatforms en tot andere objecten zoals windmolenparken. Tegengestelde verkeersstromen richting de havens worden gescheiden en grote tankers varen via de 'diepwaterroute', verder uit de kust. Recreatievaart mag deze route juist niet gebruiken. Rijkswaterstaat houdt toezicht en begeleidt het verkeer op zee.

Op zee kunnen conflicten met ander gebruik optreden zoals instelling van gebieden met een beschermende status, reservering van gebieden voor offshore energieopwekking, en olie en gas exploratie en productie.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

begrenzing

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/verkeersscheidingsstelsel/wms

OGC:WMS

begrenzing

OGC:WFS CC-BY (4.0)

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/verkeersscheidingsstelsel/wfs

OGC:WFS